SVEREV består av oberoende redovisnings- och revisionsbyråer som samverkar!

Vi samarbetar eftersom det underlättar och effektiviserar arbetet på våra respektive företag. Vi tar gemensamt fram handböcker för kvalitetssäkring och mallar. Vi har ett gemensamt kvalitetssystem där vi kvalitetsgranskar varandras redovisning och revision, vilket innebär att vi endast blir systemgranskade av FAR.

Vi samarbetar även kring utbildningar, vilket innebär att vi kan skräddarsy dem efter våra medlemmars behov, samtidigt som vi håller nere utbildningskostnaderna.

Vårt erbjudande

Vårt arbete präglas av en aktiv närvaro i våra affärsrelationer, vi utnyttjar de kunskaper och erfarenheter som finns inom SVEREV för att hjälpa kunden på bästa sätt. Vi försöker hela tiden utvecklas i vår roll som rådgivare.

Tillsammans med kunden klargör vi vad som finns bakom siffrorna. Vi tydliggör samband och identifierar framtida möjligheter, men också var det finns behov av förändringar.

Se exempel på tjänster

Medlemsförfrågan

Medlemskapet i SVEREV ger dig tillgång till ett kontaktnät av svenska redovisnings- och revisionsbyråer. Vi hjälper våra medlemmar att utvecklas genom att utbyta erfarenheter, anordna gemensamma utbildningar, samt genom kvalitetskontroller och övrigt kvalitetsutvecklande arbete.