Utbildning

SVEREV erbjuder våra medlemmar skräddarsydda utbildningar inom aktuella områden.

Vi anlitar professionella föredragshållare och ledande företrädare från FARSRS medverkar vid alla utbildningstillfällen.

Medlemsföretagen följer IREVs utbildningsplaner.

Vi tillhandahåller också utbildningar som är framtagna för kunder. För mer information, vänligen kontakta din lokala medlemsbyrå.

Aktuella utbildningar

  • Seminarium om speciella redovisnings- och revisionsfrågor.
    Plats: Stockholm. När: januari.
  • Utvecklingsseminarium för SVEREV-byråer.
    Plats: Hook. När: maj.
  • Konferens om aktuella redovisnings- och revisionsfrågor.
    Plats: Växjö. När: augusti.

Medlemsförfrågan

Medlemskapet i SVEREV ger dig tillgång till ett kontaktnät av svenska redovisnings- och revisionsbyråer. Vi hjälper våra medlemmar att utvecklas genom att utbyta erfarenheter, anordna gemensamma utbildningar, samt genom kvalitetskontroller och övrigt kvalitetsutvecklande arbete.